Stress
 

 

  


 

`´Vejen væk fra lederstress!`´

Arbejdstempoet stiger, presset stiger og lønnen stiger. Men hvad hjælper det, når blodtrykket stiger mest af alt?

Ofte har man regnet med, at lederstress blev opvejet af  de ekstra privilegier, som ledere har. Danmarks største undersøgelses af stress blandt ledere viser, at det ikke altid forholder sig sådan. Stress truer der med lederen ved at være en mulig bombe under arbejde, helbred og familieliv.

         Pas på! Stress forude.

       `´Vejen væk fra lederstress!`´

Det er ingen hemmelighed, at stressede ledere er dårligere til at træffe beslutninger og at det påvirker medarbejdernes motivation og produktivitet. En stresset leder er en svækket leder, og stress smitter.

Det er ikke altid naboen, der bukker under for stress. Alle kan komme til at lide af stress. Danmarks største undersøgelse af lederstress viser, at hver 10. leder lider af stress i en så høj grad, at hans helbred er påvirket.

Jeg giver et signalement af stressens engle og dæmoner. Hvad sker der, når ledelsen lider af stress?
Hvem bliver ramt?
Og hvilken vej leder ud af stress.

Hvordan stress indvirker på dit:
Helbred.
Din krop
Din livskvalitet
Dine lederevner

Hvad du kan gøre for at modvirke stress?
Tænker du på hvordan pligtfølelsen tager magten?

Mennesker med stress kan hjælpes.
Nyere forskning viser: Der er hjælp at hente i alternativ behandling så som:
Spirituel.
Healing.
Meditation.
Energiafbalancerende behandling.
Følelseslivet, hvor indsatserne handler om at frigøre bundet psykisk energi
Forløste depressioner
Forløste kriser

Der ud over arbejder jeg med:
Healing og massage. 
Ørelys til stress.
Kropskemien med vitaminer, mineraler og urtemedicin. Krops kemien skal være i orden for at stressen kan behandles.
 

Stress kan sætte sig i:
Bryst
Lunge
Nyre
Hjerne
Mave
Tyktarm
Testikler
 

Jeg vil bare understrege at du kan få:
Din livsmening tilbage
Egne ressourcer
Kampvilje

 

Mennesker med stress har brug for hurtig og effektiv hjælp for at forebygge invaliditet og sygdomme.

 

       Husk stress kan medføre:

Svært ved at slappe af, bekymret, forpint og følelsesmæssig ubalance. Angst, depression, alkoholmisbrug og aggressivitet.